חברה אזרחית

למה מנהיגי החברה האזרחית?

הגישה הבסיסית "מלמטה למעלה" היא מרכזית באסטרטגיית הפיוס של מוסלחה. מנהיגי החברה האזרחית הם אחד הפלחים החשובים והיעילים ביותר בכל חברה. מנהיגי החברה האזרחית נבדלים מחלקי ממשל ו ממגזרים עסקיים, הם נעים מכל ארגון ומוסד לא ממשלתיים, ועד כל אסופה של אנשים שאינם תלויים בממשלה. החברה האזרחית חיונית בקידום והסברה לפיוס, צדק, דמוקרטיה וחופש הדת והאמונה (FoRB). מסיבות אלו, מוסלחה עובדת על הקמת קבוצות שונות המבוססות על תחומי עניין אישיים ומקצועיים.

העבודה שלנו

במוסלאחה מנהלים פרויקט פיוס ישראלי-פלסטיני חוצה גבולות בן 1.5 שנים עם דגש על FoRB* (סעיף 18 של ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם). התוכנית מתחילה במפגש במדבר שנמשך 5 ימים, 6 סדנאות פיוס וטיולים המבוססים על תוכנית הלימודים לפיוס של מוסלאחה, והדרכות FoRB. בתום התוכנית, מנהיגי החברה האזרחית עורכים הסברה של 3-4 חודשים בתוך הקהילה תוך שיתוף פעולה עם ארגונים ויחידים לקידום פיוס, שוויון ו-ForRB.

Freedom of Religion and Belief*